Natuurinclusief smaakt beter

Ons assortiment

Rechtstreeks van het land, zó op jouw bord. Bij Oogst vind je een divers assortiment aan verse seizoensproducten van boeren uit de buurt. Onze schappen liggen dus vol met de lekkerste groenten, fruit, zuivel en vlees van dichtbij. Daarnaast vind je er ook ambachtelijke streekproducten zoals brood, pasta, honing en wijn. Alles dus voor een lekkere maaltijd, een borrel met vrienden of voor een lokaal kadootje. Al onze producten én de boeren ondergaan vooraf een nauwkeurige selectie. Want wat je ook in onze winkel vindt, alles is met oog voor de natuur gegroeid.

Verse streekproducten uit het seizoen

Groente
Fruit
Graan
Bonen
Aardappel
hONING
eiEREN
Kaas
Zuivel
Vlees

Natuurinclusieve kringloop landbouw

De boeren van Oogst werken natuurinclusief: zij boeren op een manier waar de natuur óók van profiteert en waarbij de biodiversiteit op het bedrijf wordt vergroot. Sommigen boeren doen dit al een aantal jaar, anderen zijn net begonnen.

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke processen en deze integreert in de bedrijfsvoering. Natuurinclusieve landbouw begint met een gezonde bodem, produceert voedsel op een ecologisch houdbare manier en heeft positieve effecten op biodiversiteit, klimaat en landschapsbeleving. De natuurinclusieve maatregelen die boeren toepassen vergen vaak investeringen in mensen, machines en landinrichting.

Bij Oogst hebben we een aantal basisvoorwaarden opgesteld voor deze boeren. Om bodemgezondheid te stimuleren maken onze natuurinclusieve boeren gebruik van natuurlijke voedingsstoffen in plaats van kunstmest. Pesticiden worden niet gebruikt, zodat ook kleine beestjes op het land blijven leven. Voor het vee is natuurinclusief boeren ook een stuk prettiger: de dieren op de boerderij staan minimaal 120 dagen  per jaar in de wei én er wordt geen preventief gebruik gemaakt van medicijnen.

Maar belangrijker is dat we met de boeren bedrijfsontwikkelplannen maken om steeds natuurinclusiever te werken. Werken met de natuur vergt nieuwe kennis, technologie en management van het bedrijf. In zo’n transitie, waarin experimenteren en leren in de praktijk van groot belang is, helpt het om dat samen te doen; met boeren, burgers, beleidsmakers, bankiers en andere betrokkenen. Door te shoppen bij Oogst help je de boer dus nóg natuurinclusiever te worden.

Veehouderij

melk, kaas, eieren, vlees

Natuurinclusieve veehouders hebben minder vee per hectare. Daardoor is er voldoende plek om de koeien van het land te voeren en kunnen ze het merendeel van het jaar buiten grazen. Voor een gezond rantsoen wordt vaak voor een klein deel (10%) krachtvoer ingezet, met ingrediënten van uitsluitend Europese afkomst. Er wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en door beperkte bemesting (bij voorkeur met vaste mest in plaats van drijfmest) nemen bodemleven en -structuur toe en kunnen er kruiden tussen het gras groeien. De kruiden zorgen voor diversiteit in het veevoer en zijn een voedingsbron voor vogels en insecten.

De weiden worden begraasd door extensieve veerassen zoals Blaarkoppen en Montbeliardes. Zij zijn niet gefokt op maximale melkproductie en geven weliswaar minder melk, maar wél heel goede. Bovendien hebben veehouders een belangrijke taak om weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur te faciliteren tijden de broedperiode van maart tot juni. Zij creëren samen met andere veehouders, akkerbouwers en natuurverenigingen mozaïeken van begraasde / gemaaide percelen, rustpercelen en plasdraspercelen die voor voedsel, rust en uitloopmogelijkheden zorgen.

Lees meer

Gerard en Mieke van Boerderij Boterhuys zijn in 2019 naar Leiden gekomen om daar hun biologische melkveehouderij te runnen. Samen zetten zij zich in voor diversiteit op de boerderij. Lees meer

Tuinderij en boomgaard

groenten, fruit

Chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn vervangen door biologische middelen of natuurlijke plaagbestrijders zoals lieveheersbeestjes. Naast de ecologische functie worden vaak ook sociaal maatschappelijke functies vervult in de vorm van vrijwilligerswerk, een zorgtak, educatie en evenementen waardoor mensen verbonden worden met de plek waar voedsel geproduceerd wordt.

Oog voor de bodem: dat is waar het om draait bij natuurinclusieve tuinderij en boomgaard. Want goede voeding voor de bodem betekent goede voeding uit de plant. In de boomgaard en langs de tuinderij bloeien bloemen om bestuivers en natuurlijke plaagbestrijders aan te trekken. Een verscheidenheid aan soorten en rassen zorgt ervoor dat plagen beperkt blijven tot een klein deel van de oogst. Deze verscheidenheid brengt ook verschillende tijden van bloei met zich mee, waardoor er een langere periode voldoende voedsel is voor insecten en dieren.

Lees meer

De biologisch geteelde appels en peren van Landgoed Olmenhorst zijn een begrip in de omgeving. Op het 165 jaar oude landgoed wordt respectvol met mens en dier omgegaan. Lees meer

Akkerbouw

aardappels, graan, groenten

Gewassen verbouwen zonder de natuur uit te putten: natuurinclusieve akkerbouw betekent respect voor de omgeving. Zo houdt men rekening met insecten en vogels door geen preventieve insecticiden en kunstmest te gebruiken. Daarnaast worden er vaak meerdere gewassen verbouwd om een gevarieerd landschap te creëren en de biodiversiteit te behouden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van strokenteelt, smalle stroken met verschillende gewassen naast elkaar, rotatie van gewassen om de grond te laten rusten en het toevoegen van bloemstroken in en rondom het perceel.

Op de hoogte blijven?