Land van Ons

-

van

Land van Ons

Land van Ons

meel, pasta, granola, koeken

door Nederland

,

-

van de winkel

Land van ons richt zich op het vergroten van biodiversiteit. Het grootste deel van ons land is landbouwgrond, en daar is ook het verlies aan biodiversiteit het grootst.

Dus, wat Land van ons doet is, samen met (geld van) particulieren landbouwgrond opkopen, om daar kleinschalige landbouw te bedrijven met maximale biodiversiteit. Zo gaat dat in zijn werk: ze kopen grond en zoeken een boer. Ze stoppen met zaken als mestinjecties en pesticiden. Samen met deelnemers analyseren ze de bodem: hoe kan hier de biodiversiteit vergroot worden? Dan maken ze een plan voor de herinrichting van het stuk land. Ze organiseren plantdagen waarop de nieuwe gewassen gezaaid en geplant worden. De boer die het perceel namens Land van Ons gaat pachten, krijgt uiteindelijk een kant-en-klaar perceel met een aantal teeltmogelijkheden.

De pachter of de boer beheert en bewerkt de percelen aan de hand van de visie die ze samen hebben opgesteld. Ze monitoren de ontwikkelingen in de biodiversiteit en het landschap en zorgen voor kennisontwikkeling van onze deelnemers. Dit doen ze om het boerenland weer aantrekkelijk te maken voor allerlei soorten insecten, vogels, zoogdieren, planten én levensvormen in de bodem.

Zo beheren ze nu al 21 percelen door Nederland heen! Op die hectares verbouwen ze natuurlijk veel verschillende gewassen. Hier maken ze mooie producten van, zoals pasta, meel, koekjes en granola.

Op de hoogte blijven?