Vivianne en Frank van Leeuwen van Boer met Lust

Vivianne en Frank van Leeuwen

van

Boer met Lust

Boer met Lust

Klei

Bloemen, vlees en eieren

Woerden

,

3 kilometer

van de winkel

1,5 ha

Frank en Vivianne van Leeuwen, samen met hun kinderen Hugo en Simon, bouwen samen aan buitengoed “Hof Boer met Lust”. De prachtige boerderij uit 1895 en haar cultuurhistorisch waardevolle bijgebouwen verbouwen ze over de jaren. Het doel is om de boerderij en het buitengoed toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar te maken. Daarmee willen ze een omgeving creëren waar de beste paardenzorg samen gaat met het in stand houden van een soortenrijkdom aan planten en dieren. Een groen rustpunt om te werken, wonen en recreëren.

Sinds 3 jaar wordt voormalig melkveehouderij "Boer Met Lust" door hen verduurzaamd volgens regeneratieve landbouwmethodes en met dierenwelzijn voorop. Het doel is het erf zo in te richten dat er met de natuur meegewerkt wordt. Met gedachtegoed uit de permacultuur, agroforestry en biologische landbouw werken ze toe naar een klein ecosysteem dat biodivers en robuust is. Zo grazen er schapen om de weiden open te houden, volgen de kippen om de mest te verspreiden en parasietendruk te verminderen, zijn er loopeenden om de moes- en pluktuin te beschermen en de bijen helpen in de bestuiving.

Reststromen uit de tuin en keuken worden door de dieren omgezet in waardevolle voedingsstoffen voor de bodem. Alles wat niet eetbaar is maar wel organische stof bevat wordt omgezet in takkenrillen en compost. Omdat alles met elkaar samenhangt, zijn de landbouw- en veeteelt projecten gelijktijdig van start gegaan. Zo wordt er nu gewerkt aan een biologische bloemen pluktuin met zadenoogst, (hoogstam) boomgaard, must- have 'regenboog' eieren, duurzaam kippen- en lamsvlees, honing van eigen erf een florerende moestuin. De omvang is klein, maar de diversiteit groot. Zo is het ondernemersrisico gespreid en wordt de biodiversiteit op het erf gestimuleerd. Welzijn voor bodem, plant en dier.

Op de hoogte blijven?