Oogstboer Joost van Boerderij de Eenzaamheid

Oogstboer Joost

van

Boerderij de Eenzaamheid

Boerderij de Eenzaamheid

Veengrond

Kaas, Groenten, Eieren en Thee

Warmond

,

6 km van Leiden, 33 van Haarlem

van de winkel

50 hectare grond

Joost is zesde generatie boer op “de Eenzaamheid”. De boerderij ligt op een eiland middenin de Kagerplassen en je komt er alleen per boot! Joost was nooit van plan om boer te worden, maar keerde terug op de boerderij om de relatie tussen koeien, kaas en klimaat te onderzoeken. Hij startte vanuit een goede basis: zijn ouders Jan en Roos - beiden werkzaam op de boerderij - schakelden in 1999 om naar biologisch en ontwikkelden samen met andere boeren een kaasmerk: Wilde Weide kaas.

De boerderij is ingedeeld in 3 zones: een bio-intensieve zone, een graaszone en een weidevogelzone. De bio-intensieve zone ligt direct tegen de boerderij en bestaat uit een experiment perceel met grassen en kruiden voor koeien, en groenten en kruiden voor mensen. Er is ook een haag geplant om wind af te vangen, bestuivers aan te trekken en op termijn thee van te produceren. De graaszone wordt bevolkt door 55 Montbeliarde koeien. Een mooi en robuust ras dat goed past in de eilandpolder waar een diversiteit aan grassen en (on)kruiden groeit. Een beetje eigenwijs zijn de dames wel. Ze geven minder, maar wel heel goede melk met een uitstekende vet-eiwit verhouding voor een romige, smaakvolle kaas. Vanaf de zomer van 2022 grazen 200 kippen achter de koeien aan. Door hun natuurlijke scharrel- en stofbad gedrag maken zij tussen de graszoden ruimte voor kruiden en verspreiden ze de mestflatten over het land, dat is goed voor de bodem. In de weidevogel zone worden maatregelen genomen om een optimale foerageer en broedplek voor het weidevogelseizoen (maart - juni) te bieden. Er wordt minder bemest, later gemaaid en begraasd en er is een plas-dras perceel aangelegd waar extra voedsel voor de weidevogels beschikbaar is.

In samenwerking met ontwerpers, ecologen en ondernemers is het plan Route Regeneratief 2040 uitgewerkt om toe te werken naar een volledig natuurinclusieve bedrijfsvoering. Onderdeel van het plan is de bouw van een nieuwe stal waarin koeienmest en -urine wordt gescheiden om emissies te beperken en de bodem te verbeteren. De mest wordt namelijk vermengd met hooi van de weidevogel landen waardoor een bodemverbeterend product ontstaat. Ook opgenomen in het plan zijn een nieuwe kaasmakerij, landschapselementen zoals waterzuiverende rietkragen en er worden in samenwerking met partners als Wij.land en Deltares experimenten uitgevoerd om de bodemdaling in Veenweidegebied tegen te gaan.

Op de hoogte blijven?